Sponsoren
     Kombij Volleybal Badhoevedorp
Algemene informatie…

Doel/sfeer/ambitie

Het doel van de afdeling Volleybal is om mensen uit Badhoevedorp en omgeving de mogelijkheid te bieden om georganiseerd te volleyballen. We proberen dit doel te bereiken door
- Het maken van propaganda voor de volleybalsport;
- Trainen op vaste tijden in de week;

Verder proberen we binnen onze vereniging een ontspannen sfeer te scheppen waarin veel mag en weinig verplicht is zolang het maar gezellig is. Vanwege de omvang van onze vereniging hebben we niet de ambitie om topvolleybal te kunnen bieden maar wel om mensen uit Badhoevedorp en omgeving lekker te laten volleyballen. Bestuursvergaderingen beperken we ook tot een minimum.


Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

- Voorzitter - Ernst ten Hoor

- Secretaris en contact recreanten - Henk Kamerman

- Penningmeester - John de Tree

  Email
KombijVolleybal@hotmail.com


Financiële zaken

Onze penningmeester houdt alle uitgaven en ontvangsten bij en legt verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering van de vereniging.


Geschiedenis

KombijSport (opgericht op 1 juli 1914) was vóór 2010 een zogenaamde OMNI-vereniging; dat is een mooi woord voor een club waar meer dan één sport wordt bedreven.
De afdeling volleybal werd opgericht op 7 maart 1984. Bij KombijSport werd niet alleen aan volleybal gedaan, er waren nog drie andere afdelingen die zich met geheel andere takken van sport bezighouden: tafeltennis, atletiek en gymnastiek.
Sinds 1 januari 2010 is Kombij Volleybal een onafhankelijke vereniging. Er is nog wel een hechte samenwerking met Kombijsport (atletiek).


[Over kombij]